Dividendos

Dividendos acordados por Línea Directa Aseguradora S.A.

Fecha abono Fecha exdividendo Importe bruto Importe neto Tipo Concepto
21-dic-2022 19-dic-2022 0,00772464 0,00625696 Ordinario A cuenta 2022
28-sep-2022 26-sep-2022 0,02050858 0,01661195 Ordinario A cuenta 2022
8-jun-2022 6-jun-2022 0,02001319 0,01621068 Ordinario A cuenta 2022
31-mar-2022 29-mar-2022 0,01973033 0,01598157 Ordinario Complementario 2021